08
PAZ 2023

Zakończenie Sezonu Motocyklowego

Zakończenie Sezonu Motocyklowego zbliża się wielkimi krokami! Zapraszamy 8 października do Karasia koło Iławy. Zaczynamy o godzinie 11:00 - będzie mnóstwo atrakcji i stoisko z Wielką Wyprzedażą! Niskie ceny i ogrom emocji gwarantowane.
REGULAMIN
ZSM IŁAWA – KARAŚ 08 PAŹDZIERNIKA 2023
Terenem wydarzenia jest parking przy „X-Moto sklep & outlet motocyklowy” w Karasiu 44a, 14-200 Iława.
- Regulamin jest dostępny przed wjazdem oraz w sklepie
- Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, natomiast pobyt osób niepełnoletnich wyłącznie pod opieką pełnoprawnych opiekunów
- Wydarzenie ma charakter ogólny
- Bilet wstępu w cenie 10 zł/os
- Parking za free
1. W czasie wydarzenia każdy motocykl należy usytuować w miejsce wyznaczone przez organizatora.
2. Poza dojazdem do wydarzenia obowiązuje całkowity bezwzględny zakaz jazdy motocyklami po terenie obiektu. Dopuszczalna prędkość dojazdowa na terenie parkingu wynosi maksymalnie 5 km/h.
3. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wydarzenia - uczestnicy wydarzenia wjeżdżając na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin.
4. Za zachowanie uczestników na i poza terenem „ZSM 2023” organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Uczestnicy nie mogą stwarzać sytuacji zagrażających bądź niebezpiecznych dla innych uczestników.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązują się do przestrzegania regulaminu, z którym się zapoznali oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy wydarzenia byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu.
8. „ZSM 2023” nie ma charakteru imprezy masowej, a co za tym idzie organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników.
9. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na portalach internetowych i mediach. Sam udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
10. Zabrania się naruszania oraz powodowania szkód podłoża, wynikających z tzw. palenia gumy.
11. Podczas pokazów stuntu zabrania się kategorycznie przekraczania barierek bezpieczeństwa lub ich rozłączania.
12. Całość imprezy pod względem medycznym zabezpieczana jest przez PCK.
13. Każda osoba biorąca udział w konkursach zobowiązana jest do posiadania sprawnego pojazdu z aktualnym przeglądem oraz nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
-----------------------------------------------------------
Uczestników prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz słuchanie parkingowych

Dodane przez: Informacja Turystyczna
Ostatnia edycja: 20-09-2023