18
MAJ 2024

Charytatywny Event Motoryzacyjny dla Marcelka

100% dla Marcelka!

Idealne połączenie motoryzacji i sportu istnieje tylko wtedy, kiedy robią to ludzie z pasją... NA 100%
i to wszystko w szczytnym celu!

W związku z tym 18 maja 2024 roku zapraszamy na charytatywny event sportowo-motoryzacyjny w Iławie przy ul. Jana Pawła II 1, a na nim wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Iławie (KRS:0000358546) zbierzemy pieniądze dla Marcela Hermana, który od urodzenia cierpi na wiotkie porażenie czterokończynowe, nie mówi, nie chodzi, nie siedzi, ma problemy z odżywianiem. Jego rodzice robią wszystko, by zapewnić mu godne i szczęśliwe dzieciństwo. Niestety, ogromne koszty leczenia i rehabilitacji znacznie przekraczają budżet rodziny. Każde, nawet najmniejsze wsparcie jest nieocenione! Pomagajmy więc!

Nasze działania mają także na celu zrzeszenie ze sobą dwóch branż - motoryzacyjnej i sportowej, a informacje odnośnie szczegółów będziemy aktualizować na bieżąco. Czeka na Was ogromna ilość niespodzianek, a pierwsza z nich już jutro, więc zapraszamy do śledzenia wydarzenia, naszych mediów społecznościowych oraz udostępniania!

Jesteśmy w kontakcie!
Ekipa 100%:
Marta Kroplewska @mfighterka
Maciej Sobotka @maciej.sobotka
Imperial Fitness @imperial_fitness_ilawa
Virtual Racing @_virtual_racing_

Regulamin imprezy:
1. Kierowcy i wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie bądź cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi, innym kierowcom lub widzom oraz szkody wyrządzone w mieniu obiektu imprezy zarówno przez ich pojazdy jak i ich samych.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów prawnych.
3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie imprezy oraz szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie stosownych przepisów prawa o ruchu drogowym i o bezpieczeństwie imprez.
5. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz rozpalania grilli.
6. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
7. Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych organizatora i służb porządkowych.

Oświadczenie dla Kierowców/Widzów:
Decydując się na uczestnictwo w charakterze kierowcy/pasażera podczas imprezy oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem imprezy. Oświadczam, że pojazd jest w pełni sprawny i może bezpiecznie uczestniczyć w imprezie. W związku z niniejszym, zwalniam, zapewniam niewinność oraz zabezpieczam organizatorów od jakichkolwiek roszczeń, żądań, działań, zobowiązań, kosztów i wydatków (oraz sum, które kiedykolwiek z nich może zapłacić w ramach ugody lub kompromisu wobec takich roszczeń lub zobowiązań pieniężnych), które mogę wysuwać ja lub jakakolwiek inna osoba po mojej śmierci lub w wypadku odniesienia przeze mnie obrażeń (łącznie z szokiem nerwowym) lub jakiejkolwiek innej osoby oraz wszelkich strat lub szkód mienia powstałych w jakikolwiek sposób, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z mojego udziału lub w związku z moim udziałem jako kierowcy lub pasażera. Niniejsze zobowiązanie będzie wiążące co do mojego majątku, spadkobierców, najbliższej rodziny, wykonawców testamentu, administratorów oraz innych osobistych przedstawicieli. Przyjmuję do wiadomości, iż moja akceptacja udziału jako kierowcy, opisanego w niniejszym oświadczeniu, odnosi się tylko do daty zaproponowanej powyżej. Upoważniam do wykorzystania moich fotografii, obrazów wizualnych, nagrań dźwiękowych i/lub wywiadów z moim udziałem w jakikolwiek sposób i w dowolnym terminie na całym świecie bez zobowiązań jakichkolwiek płatności wobec mnie. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ogólnym imprezy i go akceptuję.

Dodane przez: Informacja Turystyczna
Ostatnia edycja: 10-05-2024